Jako tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego oferuję uwierzytelnione tłumaczenia Państwa dokumentów. Wykonane przeze mnie tłumaczenia honorowane są przez wszystkie urzędy i instytucje publiczne w Niemczech.

Zakres mojej działalności obejmuje tłumaczenia przysięgłe:


Dokumentów

  • Dokumentów USC np. aktów urodzenia czy aktów małżeństwa

  • Aktów notarialnych

  • Dokumentów urzędowych, np. wyroków lub innych dokumentów sądowych

  • Różnego rodzaju umów, np. kupna i sprzedaży

Dyplomów i świadectw

  • Dyplomów ukończenia szkoły i studiów (wraz z suplementami lub indeksami)


Poza tym oferuję również tłumaczenia listów motywacyjnych (podań o pracę), CV, referencji i innych dokumentów do celów prywatnych oraz tłumaczenia ustne przy spotkaniach prywatnych lub służbowych.

Dzięki mojej wieloletniej pracy jako nauczycielka języka niemieckiego w niemieckich szkołach państwowych zdołałam zebrać wiele doświadczeń również w tej dziedzinie. Dlatego poza tłumaczeniami oferuję Państwu również:

  • Nauczanie języka niemieckiego na wszystkich poziomach (lekcje prywatne i kursy)

  • Przygotowanie do egzaminów A1 – C1 i DTZ (Deutschtest für Zuwanderer)

  • Licencja egzaminatora DTZ

Copyright © 2024 Emilia Mohr